Andere projecten - schrijven plan of handleiding

+ Handleiding Fietslessen groep 3&4

In het najaar van 2018 start de Fietsschool met fietslessen voor het basisonderwijs en dan specifiek voor de groepen 3&4. Voor deze fietslessen schrijft Vriestyle de handleiding voor de fietsdocenten | augustus 2018

+ Leerlijn Fietsen BO

Voor de Fietsschool heeft Vriestyle de Leerlijn Fietsen voor het basisonderwijs geschreven. Een praktische handleiding voor fietsdocenten, die fietslessen geven op de basisscholen.
Opdrachtgever: Fietsersbond - Fietsschool, 2017

+ De driewielfiets voor langer fietsplezier!

De Fietsersbond neemt de promotie en de voorlichting van de driewielfiets over van de organisatie Blijf Veilig Mobiel. Vriestyle schreef het projectplan hoe de driewielfiets in 2016 gepromoot wordt en daarna opgenomen in de bestaande activiteiten van de Fietsersbond.
Opdrachtgever: Fietsersbond, november 2015

+ Strategisch marketingplan

Voor Energie Service Friesland schreef Vriestyle Projects het strategisch marketingplan voor 2012/2013 en de bijbehorende actieplannen. Tevens voerde Vriestyle diverse operationele marketingacties uit voor zonnepanelen en service abonnementen CV ketels.
Opdrachtgever |  ESF Heerenveen, 2013, 2014, 2015

Projectplan of handleiding nodig?
Neem contact op met Vriestyle: jetty@vriestyle.com