Andere projecten - vrijwilligersbeleid

+ Opleiden vrijwillige fietsdocenten

Voor de Fietsschool geeft Vriestyle trainingen, workshops en opleidingen voor het vrijwilligerswerk voor de fietsdocent. De inhoud van de trainingen variëren van het leren fietsen aan Nieuwe Nederlanders, fietsen op een driewielfiets, maar ook een workshop PowerPoint.
Opdrachtgever | Fietsersbond, 2018

+ Vrijwilligersbeleid Zeehondencrèche Pieterburen

De zeehondencrèche in Pieterburen krijgt steeds meer zieke zeehonden in de opvang, waardoor er meer menskracht nodig is om al het werk te verrichten. Om meer vrijwilligers bij dit project te betrekken is een goed beleid nodig. Vriestyle assisteerde bij het actualiseren van het vrijwilligersbeleid.
Opdrachtgever | Zeehondencrèche Pieterburen, nov 2010 - jan 2011

+ Handboek voor vrijwilligers VVN

Voor Veilig Verkeer Nederland heeft Vriestyle een compleet handboek geschreven waarin alle werkzaamheden van vrijwilligers worden benoemd.
Opdrachtgever |  VVN, 2009

Toolkit vrijwilligersbeleid
Beantwoord 20 vragen en het complete vrijwilligersbeleid is klaar. Vriestyle heeft deze toolkit ontwikkeld op basis van ervaring en het werken met vrijwilligers.