Groene projecten - groene projecten

+ Herstel agrarische erven

Binnen het POP3 project Herstel Landschap en Natuur worden agrarische erven en opvaarten hersteld, met als doel de droge dooradering een forse impuls te geven. Projectleiding en doen uitvoeren | Collectief Súdwestkust 2020

+ Collectief Súdwestkust

Sinds april 2019 zit ik in het bestuur - als secretaris - van het Collectief Súdwestkust. Naast de bestuurstaken verzorg ik de interne en externe communicatie | 2019 tot heden

+ Agrarische Open Dagen Zuidwest Friesland

Het organiseren van de Agrarische Open Dagen in Zuidwest Fryslân. Met meerdere boeren het programma samenstellen en dit naar buiten communiceren via persberichten en flyers | It Boerhiem 2010-2014

+ Vereniging It Boerehiem

De Vereniging It Boerenhiem is een groep boeren met een 2de tak in de recreatie of toerisme. Voor deze groep verzorg ik jaarlijkse communicatie in de vorm van een flyer en het organiseren van beursbezoeken | It Boerehiem

 

Opdrachtgevers
Collectief Súdwestkust
Vereniging It Boerehiem