Toerisme - toeristisch plan Lemsterland

Toeristisch Recreatief Actieplan Lemsterland
Voor de voormalige gemeente Lemsterland heeft Vriestyle een Toeristisch & Recreatief Beleidsplan geschreven. Samen met organisaties en bedrijven in de toeristische sector zijn de belangrijkste pijlers bepaald. Aan het beleidsplan zijn direct een aantal concrete acties gekoppeld.

Opdrachtgever
Gemeente Lemsterland

Periode
september 2009 - februari 2010