Verkeersveiligheid - Landelijke PVE Toolkit

+ landelijke PVE toolkit CROW

Het kennisplatvorm CROW heeft een Toolkit Permanente Verkeerseducatie. In deze toolkit staan alle lespakketten, voorlichtingscampagnes, cursussen en opleidingen die toegepast kunnen worden voor een veilige deelname aan het verkeer. Voordat een programma wordt opgenomen in de toolkit, wordt deze getoetst aan de kwaliteit en de effectiviteit.

+ Fietslessen voor de basisschool

Voor de landelijke Fietsersbond-Fietsschool schrijft Vriestyle de handleiding voor de PVE toolkit Fietslessen voor het basisonderwijs. In het voorjaar van 2019 wordt deze getoetst door het CROW | 2019

+ Responsible Young Drivers

Responsible Young Drivers werkt landelijk en opname in de Landelijke PVE toolkit van het CROW is daarom belangrijk. Voor de jongerenorganisatie heeft Vriestyle voor 5 projecten de handleiding: 3D tripping car, 3D tripping bike en de Campagne A&D, Campagne Pitch en Campagne Lagerhuis | 2018-2019

Opdrachtgevers
Responsible Young Drivers
Fietsersbond - Fietsschool

Periode
2018 - 2019