Verkeersveiligheid - onderzoek alcoholslot

Preventieve werking alcoholslot
Het alcoholslotprogramma wordt opgelegd aan zware alcoholovertreders (wanneer bestuurders worden aangehouden met een promillage tussen de 1,3 en 1,8).
In 2010-2011 is een onderzoek uitgevoerd met een aantal vrijwillige deelnemers naar de preventieve werking van het alcoholslot. Vriestyle coördineerde dit onderzoek voor de provincie Fryslân.  

Opdrachtgever
Provincie Fryslân, afdeling Welzijn
met ondersteuning Ministerie Verkeer & Waterstaat

Periode
april 2010 - april 2011