Actueel

Herziening opleiding Tourism Management

De LOI Hogeschool opleiding  Tourism Managment  wordt herzien en geactualiseerd. Voor een aantal modules schrijft Vriestyle een actuele versie | januari  2019

10 januari 2019
foto: jetty de vries