Vriestyle - Jetty de Vries - voert diverse projecten uit met als specialisatie verkeersveiligheid en toerisme & recreatie. Het werk van Vriestyle varieert van het creatief bedenken en schrijven van een projectplan tot het praktisch uitvoeren en het leiden van projecten.

dit project is actueelGedragsonderzoek Blijven Fietsen
is een driejarig onderzoek naar gedragsverandering bij oudere fietsers.  >