Vriestyle - Jetty de Vries - voert diverse projecten uit met als specialisatie verkeersveiligheid, toerisme & recreatie en 'groen'. Het werk van Vriestyle varieert van het creatief bedenken en schrijven van een projectplan tot het praktisch uitvoeren en het leiden van projecten.

dit project is actueelvirtual reality experience  >