Actueel

Vervolg virtual reality experience

Na het succes van de 1ste virtuele simulator 3D Tripping zijn Responsible Young Drivers en Vriestyle aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe simulator voor afleiding in de auto. De nieuwe simulator wordt ontwikkeld met een VR-bril Oculus Rift en een autosimulator. In het voorjaar 2020 wordt de nieuwe bewustwordingscampagne gelanceerd.


8 april 2020
foto: jetty de vries