Nieuws

+ fietslessen basisschool in PVE toolkit

De fietslessen basisonderwijs van de Fietsersbond zijn getoetst door het CROW. Hiermee zijn ze opgenomen in de landelijke toolkit Permanente Verkeerseducatie. Vriestyle heeft project voor deze toetsing verzorgd | voorjaar 2019

+ Herziening modules opleiding Toerisme

De LOI Hogeschool opleiding  Tourism Managment  is herzien en geactualiseerd. Voor een aantal modules schrijft Vriestyle een herziene versie | oktober  2019

+ 3D Afleiding Car

Virtueel de afleiding in de auto ervaren? Samen met Responsible Young Drivers ontwikkeld Vriestyle de nieuwste 3D simulator.  Het is de bedoeling dat de nieuwe simulator in het voorjaar 2020 gelanceerd wordt  | oktober 2019

16 oktober 2019