Nieuws

+ Virtuele afleiding in het verkeer

Virtueel de afleiding in de auto ervaren? Samen met Responsible Young Drivers ontwikkeld Vriestyle de nieuwste 3D simulator.  Het is de bedoeling dat de nieuwe simulator in het voorjaar 2020 gelanceerd wordt  | maart 2020

+ Communicatie Collectief S├║dwestkust

Voor het Collectief S├║dwestkust zorg ik voor de externe communicatie zowel richting de leden (boeren) als naar de inwoners van het werkgebied. Onder andere het actueel houden van de website Sudwestkust.nl en de periodieke nieuwsbrief | januari 2020

+ Herziening modules opleiding Toerisme

De LOI Hogeschool opleiding  Tourism Managment  is herzien en geactualiseerd. Voor een aantal modules schrijft Vriestyle een herziene versie | oktober  2019

14 april 2020