Nieuws

+ fietslessen basisschool in PVE toolkit

In 2019 komen de fietslessen voor het basisonderwijs in de landelijke toolkit Permanente Verkeerseducatie van het CROW. In het voorjaar wordt het verkeerseducatieproject getoetst | voorjaar 2019

+ Herziening modules opleiding Toerisme

De LOI Hogeschool opleiding  Tourism Managment  wordt herzien en geactualiseerd. Voor een aantal modules schrijft Vriestyle een herziene versie | januari  2019

+ 3D Afleiding Bike

Na de succesvolle uitgave van de eerste 3DTripping: drinking, driving, drugs! zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een 3D bike afleiding. Virtueel fietsen met een smartphone?  Responsible Young Drivers is deze nieuwe campagne aan het ontwikkelen in opdracht van de Campagne Groen Licht van de provincie Groningen.  | augustus 2018

+ Fietsschool Groen Licht 2018

De Fietsschool (van de landelijke Fietsersbond) neemt deel aan de Provinciale Campagne Groen Licht Groningen.  Vriestyle voert namens de Fietsschool het Fiets Challenge Parcours uit, waarbij afleiding in het verkeer centraal staat  | heel 2018

10 januari  2019