Toerisme - museum op Urk

Museum Het Oude Raadhuis
Vriestyle assisteert het museum op creatieve wijze: nieuwe acties, de juiste communicatie naar buiten, een werkplan voor de kort en lange termijn en een actuele website. Dit met het doel meer activiteiten te ontplooien, hogere bezoekersaantallen en meer betrokkenheid van de bewoners van Urk, zodat de plaatselijke vrijwilligers actief zijn bij het museum.

Opdrachtgever
Gemeente Urk, Flevoland
Museum Het Oude Raadhuis, Urk

Periode
maart - juni en sept - nov 2009