Verkeersveiligheid - CROW Toolkit Verkeerseducatie

CROW toolkit PVE

Het kennisplatvorm CROW heeft een landelijke Toolkit Permanente Verkeerseducatie. In deze toolkit staan alle lespakketten, voorlichtingscampagnes, cursussen en opleidingen die toegepast kunnen worden voor een veilige deelname aan het verkeer.

+ Responsible Young Drivers

Voor de jongerenorganisatie Responsible Young Drivers schrijft Vriestyle voor alle projecten de handleiding. Belangrijkste doel is kwaliteit en effectiviteit van de projecten vergroten en opname in de landelijke toolkit | 2016 tot heden

+ Fietslessen voor de basisschool

Voor de landelijke Fietsersbond-Fietsschool schreef Vriestyle de handleiding voor de PVE toolkit Fietslessen voor het basisonderwijs. In het voorjaar van 2019 zijn deze getoetst door het CROW | 2019

Opdrachtgevers
Responsible Young Drivers
Fietsersbond - Fietsschool