Verkeersveiligheid - fietsersbond

+ Fietsschool

De Fietsschool is een onderdeel van de Fietsersbond. Vriestyle Project voert voor de Fietsschool de fietslessen uit in de provincie Fryslân: fietslessen op basisscholen en Voorgezet Onderwijs, E-bikedagen voor senioren en fietslessen voor buitenlandse studenten en allochtonen. Met als doel: het bevorderen van de fietsvaardigheden en veiliger fietsen in het verkeer.

+ Inventarisatie fietsknelpunten Fryslân

Samen met 40 vrijwilligers zijn de fietsknelpunten in de provincie Fryslân in kaart gebracht: fietspaaltjes, hobbels en bobbels, varkensruggetjes en gevaarlijke oversteken op 50 km wegen. Van alle knelpunten is een digitale foto met gps coördinatie gemaakt.

Opdrachtgever
Fietsersbond, Utrecht

Periode
2011 | tot heden