Verkeersveiligheid - integrale verkeersveiligheid

Onderzoek Integrale Verkeersveiligheid
Landelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor een integrale aanpak van verkeersveiligheid: hoe te komen tot facetbeleid en een integratie van verkeersveiligheid in het totale pakket van integrale veiligheid. Dit onderzoek is gedaan als inputnotitie voor het nieuwe Strategische Verkeersveiligheidsplan 2010- 2025 voor de provincie Fryslân.

 

Opdrachtgever
Provincie Fryslân,
Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF)

Periode
maart - augustus 2009