Verkeersveiligheid - Onderzoeken Verkeersveiligheid

+ Onderzoek Integrale Verkeersveiligheid

Landelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor een integrale aanpak van verkeersveiligheid: hoe te komen tot facetbeleid en een integratie van verkeersveiligheid in het totale pakket van integrale veiligheid. Dit onderzoek is gedaan als inputnotitie voor het nieuwe Strategische Verkeersveiligheidsplan 2010- 2025 voor de provincie Fryslân | 2018-2019

+ Preventieve werking alocholslot

In 2010-2011 is een onderzoek uitgevoerd met een aantal vrijwillige deelnemers naar de preventieve werking van het alcoholslot. Vriestyle coördineerde dit onderzoek voor de provincie Fryslân |2009

Opdrachtgever
Provincie Fryslân, afdeling Welzijn met ondersteuning Ministerie Verkeer & Waterstaat
ROF Provincie Fryslân