Verkeersveiligheid - Projecten Verkeersveiligheid

+ Doortrappen

Landelijk Project Doortrappen (initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) vertalen naar de provincie Fryslân. In alle 18 Friese gemeenten creëren we een netwerk van sport-welzijn-verkeer, zodat de senioren veilig kunnen blijven fietsen tot hun 100ste | gestart in maart 2020

+ Virtuele afleiding in het verkeer

Namens Responsible Young Drivers doe ik de procesbegeleiding van het project 3D Afleiding Car. Naast de procesbegeleiding assisteer ik ook inhoudelijk zodat de virtuele simulator kan worden ontwikkeld in samenwerking met meerdere organisaties| project gestart november 2019

+ Fietsersbond: inventarisatie fietsknelpunten

In opdracht van de landelijke Fietsersbond heb ik het project geleid, een werkwijze gecreërd en samen met 40 vrijwilligers de fietsknelpunten in de provincie Fryslân in kaart gebracht met foto's inclusief GPS-coördinatoren. Na afronding van het projecten zijn de digitale kaarten aan de gemeenten overhandigd | 2017-2018

+ Pilot individuele scootmobieltraining

In opdracht van de SBV en de Provincie heb ik een pilot opgezet en uitgevoerd voor individuele training voor de scootmobiel | 2013-2015

+ Impuls verkeersexamen Arnhem-Nijmegen

Doel van het project: de scholen in de stadsregio Arnhem-Nijmegen stimuleren om naast het schriftelijke verkeersexamen ook het praktische examen te organiseren. Project in samenwerking uitgevoerd met Daan Steenman van Fietsloket Nijmegen| 2012-2013

+ RYD versie 2.0

Responsible Young Drivers is in 10 jaar gegroeid naar een volwassen verkeersveiligheidsorganisatie. In 2018 heb ik sam met de directeur de interne organisatie aangepast en klaargestoomd voor verdere groei | 2018

Opdrachtgevers
Fietsersbond Utrecht
Responsible Young Drivers
ROF, Provincie Fryslân
Stichting Bevordering Verkeerseducatie
Veilig Verkeer Nederland-Oost