Verkeersveiligheid - PVE stadsregio Arnhem-Nijmegen

Impuls Praktisch Verkeersexamen
In de Stadsregio Arnhem-Nijmegen doen veel scholen mee aan het Schriftelijke Verkeersexamen van VVN. Maar niet alle scholen organiseren het Praktisch Verkeersexamen. Om het praktische examen een extra stimulans te geven heeft Vriestyle Projects samen met Daan Steenman de scholen gestimuleerd en geassisteerd met het opstarten van dit praktische deel.

Opdrachtgever
Veilig Verkeer Nederland, steunpunt Oost
Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Periode
april 2012 - mei 2013