Verkeersveiligheid - scootmobiel verkeerstraining

Individuele verkeerstraining voor de scootmobiel

In samenwerking met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) gaat Vriestyle Projects een pilot uitvoeren met een nieuwe werkwijze voor de verkeerscursus scootmobiel: een individuele training.
Met de pilot willen we meer berijders van de scootmobiel te bereiken en de verkeerscursus plaats te laten vinden op het moment dat hier behoefte aan is. De pilot wordt uitgevoerd in 2 gemeenten van Fryslân.

Opdrachtgever
Provincie Fryslân,
Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
en ism Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV)

Periode
oktober 2013 - september 2015